Vážení sportovci, vážení trenéři, vážení sportovní přátelé,
chtěla bych vám všem popřát do nastávajícího roku 2017 jen vše dobré ve sportu, ale i v osobním životě. Chtěla bych nejen to, zároveň chci vyvrátit zprávy o údajně ohroženém financování českého sportu handicapovaných.

V dotačním programu P VII, který je určen sportovcům se zdravotním postižením, je ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na letošní rok zaručena částka 75 milionů korun a navíc pět milionů na děti a mládež ve věku od 6 do 23 let.

Z částky 75 milionů je přímo pro reprezentaci určena zhruba třetina –  přesněji jde 22,5 milionů Kč. To představuje meziroční navýšení o 178 % (v roce 2016 měly všechny svazy sdružené v ČPV na reprezentaci k dispozici cca 8 mil. Kč).

Jak již bylo dříve oznámeno, většina členů ČPV a Komise pro program P VII se shodly na tom, že čerpání finančních prostředků tzv. zdravých svazů z programu P VII je nadále neúnosné. ČSLH a ČSC, však budou moci i nadále podporovat sledge hokej a cyklistiku osob se zdravotním postižením z programu P V.

TJ, SK a oddíly mají i nadále možnost čerpat finanční prostředky z programu P VIII, tak jako v loňském roce.

ČPV vám v nejbližším termínu předloží prostřednictvím webu zhodnocení cyklu 2012–2016.

Dovolte mi, abych vás ujistila, že si vážíme vašich sportovních aktivit, výkonů a vzorné reprezentace České republiky.

Alena Erlebachová,

Výkonná předsedkyně ČPV