Jubilejní dvacátý Sportovní den v rámci projektu Paralympijská výzva se uskutečnil 16. ledna na pražské škole pro zrakově postižené. Žáci i tentokrát plnili disciplíny Sazka Olympijského víceboje a poučili se rovněž o možnostech sportu pro nevidomé.

Škola Jaroslava Ježka – Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené – v Praze hostila další z řady Sportovních dní Paralympijské výzvy. První takovýto den v roce 2019 proběhl za účasti členů Tělovýchovné jednoty Zora Praha, což je sportovní klub s více než čtyřicetiletou historií, který se zaměřuje na provozování sportů pro jedince se zrakovým handicapem. Tomáš Trnka a Martina Policarová se ujali ukázky zvukové střelby, která mezi přítomnými dětmi sklidila zasloužený úspěch. A padlo i několik desítek!

„Cvičící“ část dne byla poznamenána menšími prostory tamější tělocvičny. Žáci obou stupňů základní školy si mohli vyzkoušet pouze skok z místa, trojskok, hod basketbalovým míčem a hluboký předklon. Zapojilo se dokonce i několik přítomných učitelů a učitelek, kteří nemohli odolat, aby si mezi sebou porovnali své sportovní dovednosti. Na žácích místní školy bylo znát, že disciplíny Olympijského diplomu pro ně nejsou žádnou novinkou a organizační tým Českého paralympijského výboru tak byl svědkem několika opravdu parádních výkonů.

Celé dopoledne byla v nádherné historické budově školy, bývalého Hradčanského ústavu Aloise Klára, znát pozitivní atmosféra a radost ze sportování i doprovodného programu. Na závěr Sportovního dne došlo již tradičně k předávání diplomů (tentokrát i nadepsané v Braillově písmu) a věcných cen. Další Sportovní dny jsou na programu v březnových termínech. Jednotlivé školy se zájmem o uskutečnění akce budou losovány začátkem února.

Více o projektu Paralympijská výzva zde.

Text: Martin Steinbach