Výkonné grémium, nejvyšší orgán Českého paralympijského výboru, se ve středu 3. dubna sešlo na mimořádném jednání, aby projednalo jednání Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS) a jeho předsedkyně Radky Kučírkové v posledních týdnech.

Sama předsedkyně Kučírková se však jednání mimořádného výkonného grémia neúčastnila, neboť ještě před jeho začátkem demonstrativně odešla společně s dalšími dvěma členy ČSTPS, kteří na uzavřené jednání přišli nepozváni a kteří přes opakované výzvy po dobu cca 15 minut odmítali opustit jednací místnost.

Mimořádné výkonné grémium řešilo neakceptovatelné jednání předsedkyně ČSTPS Kučírkové ke společnosti Toyota, která je mezinárodním sponzorem sportu handicapovaných, dále neoprávněné odeslání přihlášek na turnaj stolních tenistů Lignano Open 2019, kterým předsedkyně ČSTPS Kučírková obešla kompetence ČPV a uvedla pořadatele v omyl.

Výkonné grémium proto uložilo vedení ČPV, aby se omluvilo za nevhodné chování p. Kučírkové vedení společnosti Toyota ČR, a dále, aby se – s ohledem na mezinárodní přesah jednání předsedkyně ČSTPS – obrátilo se stížností na Právní a etický výbor IPC.

 

Níže přinášíme přehled přijatých relevantních usnesení:

 

  1. VG ČPV se distancuje od jednání předsedkyně ČSTPS Radky Kučírkové ve vztahu ke sponzorovi ČPV (IPC), společnosti Toyota ČR, a její snaze prosadit pro ČSTPS jiné podmínky, než ty, s nimiž souhlasila většina, tedy všichni ostatní řádní členové ČPV. Je neakceptovatelné, aby člen ČPV kladl jakémukoliv sponzorovi lhůty k vyjádření a aby vyhrožoval tím, že se obrátí na jeho vedení nebo na vedení IPC. S ohledem k tomu, že společnost Toyota je mezinárodním partnerem IPC, VG ČPV ukládá předsedovi a výkonné předsedkyni, aby se za nevhodné chování p. Kučírkové vedení společnosti Toyota ČR jménem ČPV omluvili.

 

  1. VG ČPV konstatuje, že předsedkyně ČSTPS Radka Kučírková v únoru 2019 neoprávněně odeslala přihlášku dvou hráčů, členů ČSTPS, na turnaj stolních tenistů Lignano Open 2019, čímž uvedla pořadatele v omyl. Předsedkyně Kučírková obešla kompetence ČPV a standardní postupy, čímž znevýhodnila stolní tenisty z jiných sportovních svazů v ČPV. Takové jednání je neslučitelné se zásadami a hodnotami paralympijského hnutí a je v rozporu jak se stanovami ČPV, tak s právy a povinnostmi ČSTPS jako jeho člena. Pokud sportovcům ČSTPS vznikly neoprávněným postupem předsedkyně Kučírkové nějaké finanční škody, nelze je uplatňovat vůči ČPV.

 

  1. VG ČPV konstatuje, že ČSTPS, reprezentován svou předsedkyní Radkou Kučírkovou, i v letošním roce pokračuje v opakovaném jednání, které je v rozporu se zájmy ČPV jako národní paralympijské autority pro Českou republiku. Konkrétně: Obejitím autority ČPV v případě přihlášek na Lignano Open 2019, neakceptovatelným jednáním vůči sponzorovi, společnosti Toyota a v neposlední řadě žádostí adresovanou MŠMT o odebrání autorizace ČPV zastupovat paralympijské sportovce v ČR.

 

  1. VG ČPV konstatuje, že pokud se ČSTPS neztotožňuje s hodnotami ČPV, pokud bude i nadále činit kroky, které ČPV poškozují a pokud i nadále nebude respektovat rozhodnutí přijatá demokratickým většinovým hlasováním, měl by ČSTPS zvážit své další členství v ČPV, resp. nekomplikovat proces sjednocení s ČATHS. VG ČPV současně upozorňuje ČSTPS na možnost postupu dle čl. 6.3 a 6.14 stanov týkajícího se pozastavení nebo vyloučení členství z ČPV.

 

  1. VG ČPV ukládá předsedovi a výkonné předsedkyni, aby se kvůli jednání předsedkyně  ČSTPS Kučírkové ve všech výše uvedených bodech obrátili se stížností na Právní a etický výbor IPC, neboť s ohledem na mezinárodní přesah jednání předsedkyně ČSTPS má pochybnosti o kompetenci Etické komise ČPV v těchto věcech. VG ČPV tímto krokem současně předjímá možnou námitku ze strany ČSTPS ohledně předpojatosti národní EtK.