Jak je možné v současné době provozovat sportovní aktivity? Kde lze pokračovat v tréninkové přípravě, a jak vlastně přesně zní výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020? Projděte si přehled těch nejdůležitějších aktuálních informací ohledně postupného rozvolňování opatření ve sportu na území České republiky.

Výkladové stanovisko NSA k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 – celé znění ZDE.

Zdroj: Národní sportovní agentura