Oba české svazy, které sdružují tělesně handicapované sportovce, tedy ČATHS a ČSTPS, se do konce roku sloučí. Vyplývá to z valných hromad obou organizací, kterých se přímo účastnila i výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru, Alena Erlebachová.

Erlebachová se postupně zúčastnila obou valných hromad, aby jejich účastníkům připomněla nutnost sloučení, která vyplývá jak ze závazku z podpisu loňského memoranda Mezinárodního paralympijského výboru (IPC), tak z pravidel ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo, z jehož rozpočtové kapitoly je sport handicapovaných financován, oznámilo, že od příštího roku už bude poskytovat přímé dotace jen jednomu sportovnímu svazu tělesně postižených.

Nejpozději do konce roku tak skončí nežádoucí tuzemská anomálie, jež vznikla jako důsledek sporu funkcionářů, kdy jeden druh handicapu zastupovaly v národním paralympijském výboru dva sportovní svazy – Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS) a Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS).

Základ rámcové dohody o spojení obou svazů se podařilo během uplynulého víkendu položit jak v průběhu valných hromad, tak během následných intenzivních jednání vedení obou spolků. Do konce roku se ještě musí uskutečnit valná hromada ČATHS, která víkendovou dohodu potvrdí, a následně pak i valná hromada ČSTPS, do nějž sportovci asociace vstoupí. Ve sjednocené organizaci pak budou mít zástupci obou sportovních svazů paritní zastoupení.

Podrobnější informace v tiskové zprávě.