Současná česká paralympijská reprezentace stárne, sport handicapovaných potřebuje mladé talenty. A zdá se, že v Česku jsme našli jednu z cest, jak je objevit. „Český paralympijský výbor navázal spolupráci s Českým olympijským výborem na projektu Sazka Olympijský víceboj a rozšířil jej o iniciativu Paralympijská výzva, která má obrovský potenciál,“ říká výkonná předsedkyně ČPV Alena Erlebachová.

Sazka Olympijský víceboj je projekt na podporu zdravého životního stylu a je určený všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

Paralympijská výzva tento projekt rozšiřuje a zaměřuje se na handicapované děti na školách se speciálním vzdělávacím programem. Jádrem projektu zůstávají sportovní disciplíny, které handicapované děti plní v pilotním ročníku stejně jako ty zdravé.

„Je potřeba přitáhnout děti ke sportu, a to nejen ty zdravé, ale – a možná ještě víc – i ty handicapované. Proto jsem za tuto iniciativu moc rád a těší mne, že jsem její součástí,“ říká trenér Roman Čech, který iniciativu odborně zastřešuje.

Součástí Paralympijské výzvy jsou speciální Sportovní dny, na kterých si handicapované děti vyzkoušejí různé sportovní dovednosti pod vedením zkušeného trenéra a setkají se s osobnostmi sportu handicapovaných. Tým Paralympijské výzvy již v říjnu zavítal do dvou plzeňských základních škol s dětmi se zrakovým a mentálním postižením – a v obou případech sklidil projekt obrovský úspěch.

Více informací, včetně fotografií a videa z prvních Sportovních dní Paralympijské výzvy najdete na webu Sazka Olympijského víceboje.