NSA vyzývá na základě schváleného Strategického plánu rozvoje para sportu v ČR na roky 2020–2022 k podání Koncepcí rozvoje jednotlivých druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce všechny relevantní subjekty. Tento plán vzniká na základě nastavení opatření v II. Akčním plánu ke koncepci SPORT 2025.

Hlavním důvodem pro vznik tohoto materiálu je skutečnost, že historicky neexistuje žádný strategický dokument, který by definoval jakoukoliv koncepci v oblasti českého sportovního prostředí pro ZPS. Handicapovaní sportovci jsou nedílnou součástí českého sportu a jejich úspěchy proslavují Českou republiku ve světě, proto jim Národní sportovní agentura věnuje zvýšenou pozornost.

Konkrétní jednotlivé kroky pro rozvoj para sportu v ČR na období 2020–2022 jsou následující:

1. Nastavení funkčního systému para sportu s transparentními, demokratickými a rovnými podmínkami.

2. Nastavení podmínek umožňujících zvýšení kvality realizovaných sportovních aktivit na všech úrovních v oblasti para sportu.

3. Za pomoci předchozích kroků posílit nastavení proinkluzivního sportovního prostředí v České republice.

4. Za pomoci předchozích kroků posílit a nastavit silné kompetence střešních organizací v oblasti para sportu tak, aby bylo dosaženo jejich vzájemné pozitivní kooperace vedoucích ke zvýšení kvality v prostředí para sportu jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Celý text: Strategický plán rozvoje para sportu v ČR na roky 2020–2022

Celý text: Výzva k předkládání Koncepcí rozvoje jednotlivých druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce

Pro více aktuálních informací sledujte webové stránky NSA v sekci věnované para sportu.

Zdroj: Národní sportovní agentura