Tisková zpráva: Máme novou tvář! Český svaz tělesně postižených sportovců mění svůj název i logo na základě hlasování valné hromady per rollam 2020. Novým názvem Český PARA sport reagujeme na celosvětový trend ve sportu hendikepovaných, tedy v para sportu, kdy u všech zastřešujících organizací mizí označení postižení. Pojmenování „para“ akcentuje jednotu hendikepovaných sportovců v paralele směrem ke sportu nepostižených. Tento trend zdůrazňuje i systém finančních dotací, který tvoří Národní sportovní agentura, kde je cílem sjednocení řízení sportů bez ohledu na typ hendikepu. Změna názvu je tedy výrazným krokem do budoucnosti a v souladu s již existující mezinárodní strukturou.

„Jednoduše chceme, aby se všichni naši členové cítili dobře, protože již delší dobu evidujeme sportovce i s jiným než čistě tělesným postižením. Změnou názvu a loga dosahujeme zvýšení integrity organizace a přesněji se vymezujeme jako zástupci skutečně všech našich členů – para sportovců s různým typem postižení,“ komentuje předsedkyně Radka Kučírková.

Logo, tedy stylizovaná hlava českého lva s vlající hřívou v pohybu z bočního pohledu, symbolizuje národní hodnoty a je zároveň helmou zarputilého a odhodlaného bojovníka – sportovce, který bojuje nejen ve sportu, ale staví se čelem ke všem životním výzvám, které mu často předkládá jeho hendikep. Právě tato identita pak sdružuje všechny para sportovce bez rozdílu postižení a jako takovou ji chceme v Českém PARA sportu prezentovat.

Logo zpracoval Pavel Kubeš.

Zdroj: Tisková zpráva Český PARA sport