Vážení a milí sportovci a vůbec všichni, kdo působíte ve sportu handicapovaných a kdo jej podporujete! Máme za sebou opravdu náročný rok 2020, který významně změnil svět, v němž žijeme. Stalo se v něm kvůli celosvětové pandemii nového koronaviru mnohé, co jsme si do té doby ani nedokázali představit.

Nešlo jen o omezené možnosti trávení času, pohybu a cestování, nemožnosti řádné sportovní přípravy na sportovní klání, ale především o to, že většina plánovaných závodů se v loňském roce kvůli opatřením souvisejícím s onemocněním covid-19 prostě neuskutečnila, a to včetně vrcholné události, jíž měla být letní paralympiáda v japonském Tokiu.

Ráda bych věřila, že tyto hry, jejichž konání bylo organizátory přesunuto na letošní termín, se již uskuteční a že proběhnou v podmínkách, které se co nejvíce budou blížit tomu, jak jsme žili dřív, tedy kdy naše životy nesvazovala protipandemická opatření. A že se jich desítky našich sportovců, těch nejúspěšnějších, zúčastní v plné síle, výborné kondici a s ambicemi na medailová umístění.

Pro nikoho z nás to v této době není lehké, ale všem nám díky novým vakcínám proti covidu svítá naděje. Naděje na život bez restrikcí a roušek s možností plnohodnotně trénovat, cestovat i do zahraničí, účastnit se závodů a mít možnost poměřit své síly, schopnosti a dovednosti s jinými sportovci.

V tom novém roce, který právě nastal, vám všem proto přeji především hlavně pevné zdraví, které, jak nás loňský rok přesvědčil, je tou klíčovou životní hodnotou. Přeji vám, ať uspějete v naplnění cílů, které jste si pro letošek předsevzali, a přeji vám i štěstí, bez něhož to ve sportu někdy také nejde.

Srdečně vás zdravím a přeji v roce 2021 jen to nejlepší!

Mgr. Alena Erlebachová
Výkonná předsedkyně
Českého paralympijského výboru