Česká hokejová reprezentace neslyšících poptává nové hráče do svého týmu. Může to být jakýkoliv hokejista, sportovec, který má sluchovou ztrátu minimálně 55 dB (dle audiogramu 55 – 130 dB). Znáte-li někoho, kdo přestal hrát hokej kvůli sluchovým problémům, informujte ho o možnosti sportovní kariéry v hokejovém týmu zaštiťovaném Českým svazem neslyšících sportovců.

Obavy z komunikace s neslyšícími spoluhráči nejsou na místě. Tým je řízen trenéry, kteří jsou slyšící a navíc na soustředěních je vždy přítomen minimálně jeden tlumočník. Veškerá hokejová soustředění začnou tehdy, jakmile to situace v České republice dovolí. Noví spoluhráči mají posílit tým, ale také mají být kvalitními náhradníky současných starších hráčů české hokejové reprezentace neslyšících. Možnosti kontaktování naleznete v závěru článku.

Česká hokejová reprezentace neslyšících

Jedná se o tým neslyšících hokejistů, který se účastní pravidelných intenzivních soustředění, mezinárodních šampionátů a přátelských zápasů. V roce 2017 byla naše reprezentace na mistrovství světa v hokeji ve Spojených státech amerických. Vlivem globální pandemie bylo v roce 2020 zrušeno hokejové mistrovství v Evropě, které mělo proběhnout v České republice, dále bylo zrušeno mistrovství světa v hokeji v roce 2021, jež se mělo konat v Kanadě.

Hokejové plány

Česká hokejová reprezentace neslyšících stejně jako celý svět očekává příchod normality v tom slova smyslu, že se obnoví celospolečenský život. Další mistrovství světa v hokeji neslyšících by se mělo konat v roce 2022. Vážný zájem mají dále týmy hokejových reprezentací neslyšících z Maďarska, Finska a Ruska.

Český svaz neslyšících sportovců je občanským sdružením, které sdružuje všechny neslyšící sportovce, kteří se věnují jednotlivým sportovním disciplínám. Představuje hlavního organizátora sportu neslyšících a nese odpovědnost za rozvoj sportu neslyšících v České republice.

Zapojení do hokejové reprezentace neslyšících

V případě zájmu o zapojení do týmu kontaktujte Jiřího Procházku, předsedu sekce ledního hokeje ČSNS (ceskyhokejneslysicich@gmail.com). Hokejová reprezentace neslyšících na sociálních platformách: