Sporty na paralympijských hrách, deaflympijských hrách a Global Games:

Nominační kritéria na PH, DH a GG

Sportovní klasifikace 

  • Sportovní klasifikace – určená pro tělesně, zrakově a intelektově znevýhodněné sportovce – handicap vrozený či získaný
  • sluchově handicapovaní sportovci – jsou lidé s vrozeným, nebo získaným handicapem. Sportovci mezi sebou závodí jen v jedné kategorii. Na akcích pro sluchově handicapované sportovce může startovat ten, kdo má ztrátu na lépe funkčním uchu nejméně 55 decibelů. Měření probíhá třikrát – na frekvencích 500 Hz, 1000 a 2000 Hz, hodnoty v dB se sečtou a vydělí třemi. Výsledkem je míra ztráty sluchu pro každé ucho zvlášť