Sporty na paralympijských hrách a neparalympijské sporty:

Jak začít:

Zaujal vás nějaký sport, ať už jeden ze sportů na paralympijských hrách nebo i neparalympijský sport a nevíte jak začít? Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: office@paralympic.cz nebo na tel. čísle: 724 224 513

Nominační kritéria na Paralympijské hry

Sportovní klasifikace 

  • Sportovní klasifikace – určená pro tělesně, zrakově a intelektově znevýhodněné sportovce – handicap vrozený či získaný
  • sluchově handicapovaní sportovci – jsou lidé s vrozeným, nebo získaným handicapem. Sportovci mezi sebou závodí jen v jedné kategorii. Na akcích pro sluchově handicapované sportovce může startovat ten, kdo má ztrátu na lépe funkčním uchu nejméně 55 decibelů. Měření probíhá třikrát – na frekvencích 500 Hz, 1000 a 2000 Hz, hodnoty v dB se sečtou a vydělí třemi. Výsledkem je míra ztráty sluchu pro každé ucho zvlášť

Sporty na deaflympijských hrách a Global Games: