Stejně jako u zdravých, v para-badmintonu hrají sportovci v kategoriích ženy a muži jednotlivci, mužské a ženské čtyřhry a smíšené čtyřhry.

Para Badminton je určen pro sportovce s tělesným handicapem, kteří jsou členěni do 6 sportovních tříd dle handicapu:

  • WH 1 – Hráči v této třídě musí hrát na vozíku, většinou jsou to sportovci s postižením obou dolních končetin a funkcemi trupu.
  • WH 2 – Hráči v této třídě musí hrát na vozíku, v této třídě mohou mít postižení jedné či obou dolních končetin a minimální, nebo žádné postižení funkcí trupu.
  • SL 3 – Stojící hráči, mohou mít postižení jedné nebo obou dolních končetin a špatnou rovnováhu při chůzi/běhu
  • SL 4 – Druhá třída stojících sportovců, s menším postižením dolních končetin, oproti třídě SL3, většinou mají minimálním nebo žádný problém s rovnováhou
  • SU 5 – Hráši s potižením horních končetin
  • SS 6 – Hráči s achondroplázií, geneticky podmíněné vrozené onemocnění, které postihuje zejména kosterní systém, někdy označované také jako tzv. trpaslictví

Jak začít – Kontakt na svaz provozující badminton:

 

Historie:

Para badminton je mezinárodně provozován od 90. let 20. století. První mistrovství světa se uskutečnilo v nizozemském městě Amersfoort v roce 1998.

Pod záštitu Mezinárodní badmintonové federace se dostal až v roce 2011, v současné době je provozován v 63 zemích.

Para Badminton se poprvé zařadí na program Paralympijských her v Tokiu, v roce 2020.

Světová badmintonová federace je členem IPC a IPC ji uznává jako světovou střešní organizaci.

 

Odkazy: