Provozování sportovních aktivit dostalo v poslední době nepříjemnou ránu v podobě bezpečnostních opatření proti šíření pandemie koronaviru. Profesionální i amatérští sportovci si však řekli, že je nic nezastaví a pokračují i nadále v udržování se ve formě navzdory omezeným možnostem trénování. Nechte se jimi inspirovat a využijte každé příležitosti k pěstování zdravého životního stylu a v posilování vlastního sportovního ducha.

A díky nedávnému částečnému uvolnění hygienických opatření, už zase můžeme na některá sportoviště!

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 


Zdroj: ČATHS a Česká asociace basketbalu na vozíku


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS


Zdroj: ČATHS
Česká federace spastic handicap 


Zdroj: ČFSH


Zdroj: ČFSH


Zdroj: ČFSH
Český svaz neslyšících sportovců 


Zdroj: ČSNS


Zdroj: ČSNS


Zdroj: ČSNS
Český svaz tělesně postižených sportovců 


Zdroj: ČSTPS


Zdroj: ČSTPS


Zdroj: ČSTPS


Zdroj: ČSTPS


Zdroj: ČSTPS


Zdroj: ČSTPS a Florbal vozíčkářů


Zdroj: ČSTPS a Florbal vozíčkářů