ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR, z. s.

Zátopkova 100/2, 169 00  Praha 6

IČ: 496 291 15

DIČ: CZ496 291 15

Spisová značka: L5727, Spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze

Korespondenční adresa:

Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6

Tel.: +420 233 017 454

Internet: www.paralympic.cz

E-mail: office@paralympic.cz

 

Vedení ČPV:

Předseda:

Výkonná předsedkyně: Alena Erlebachová (a.erlebachova@paralympic.cz a a.erlebachova@gmail.com), tel: 603 291 391

Členové výkonného grémia ČPV:

 • Viktor Zapletal (Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. – ČATHS)
 • Stanislav Šťastný (Česká federace Spastic Handicap, z.s. – ČFSH)
 • Daniel Pokorný (Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s. – ČSMPS)
 • Jan Žídek (Český svaz neslyšících sportovců, z.s. – ČSNS)
 • Radka Kučírková (Český PARA sport – ČPS (dříve Český svaz tělesně postižených sportovců, z.s. – ČSTPS))
 • Zdeněk Barlok (Český svaz zrakově postižených sportovců, z.s. – ČSZPS)

Sekretariát:

Alena Erlebachová výkonná předsedkyně a.erlebachova@paralympic.cz nebo a.erlebachova@gmail.com
Monika Marčeková ředitelka sekretariátu m.marcekova@paralympic.cz
Lenka Matošková manager pro mezinárodní styk l.matoskova@paralympic.cz
Jana Kulířová manager pro koordinaci a zahraniční styk, správa webu j.kulirova@paralympic.cz
Andrea Věnseková koordinátor sportu a.vensekova@paralympic.cz

Kontrolní a revizní komise

Členové KRK:

 

Etická komise

Členové EK:

 • Pavel Lukeš – tajemník EK
 • Eva Kacanu (ČATHS)
 • Stanislav Šťastný (ČFSH)
 • Jiří Mejzlík (ČSMPS)
 • Marcela Hyklová (ČSNS)
 • Jaromír Němec (ČPS)
 • Vladimír Krajíček (ČSZPS)

Sdružené svazy:

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS)

Česká federace Spastic Handicap (ČFSH)

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS)

Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS)

Český PARA sport (ČPS; dříve Český svaz tělesně postižených sportovců – ČSTPS)

Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS)

 

VÝHRADNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER ČPV

PREMIER SPORTS CZ s.r.o.

 

Nepomucká 1347/144, 326 00  Plzeň

Internet: www.premiersports.cz

E-mail: office@premiersports.cz