ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR, z. s.

Zátopkova 100/2, 169 00  Praha 6

IČ: 496 291 15

DIČ: CZ496 291 15

Spisová značka: L5727, Spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze

Korespondenční adresa:

Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6

Tel.: +420 233 017 454

Internet: www.paralympic.cz

E-mail: office@paralympic.cz

 

Vedení ČPV:

Předseda: Ondřej Sejpka (sejpka@spastic.cz)

Výkonná předsedkyně: Alena Erlebachová (a.erlebachova@paralympic.cz a a.erlebachova@gmail.com), tel: 603 291 391

Členové výkonného grémia ČPV:

 • Viktor Zapletal (Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. – ČATHS)
 • Ondřej Sejpka (Česká federace Spastic Handicap, z.s. – ČFSH)
 • Jana Rachnevová (Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s. – ČSMPS)
 • Jan Žídek (Český svaz neslyšících sportovců, z.s. – ČSNS)
 • Radka Kučírková (Český svaz tělesně postižených sportovců, z.s. – ČSTPS)
 • Zdeněk Barlok (Český svaz zrakově postižených sportovců, z.s. – ČSZPS)

Sekretariát:

Alena Erlebachová výkonná předsedkyně a.erlebachova@paralympic.cz nebo a.erlebachova@gmail.com
Monika Marčeková ředitelka sekretariátu m.marcekova@paralympic.cz
Lenka Matošková zahraniční styk l.matoskova@paralympic.cz
Jana Kulířová administrativa, správa webu j.kulirova@paralympic.cz
Andrea Věnseková koordinátor sportu a.vensekova@paralympic.cz

Kontrolní a revizní komise

Členové KRK:

 

Etická komise

Členové EK:

 • Pavel Lukeš – tajemník EK
 • Eva Kacanu (ČATHS)
 • Stanislav Šťastný (ČFSH)
 • Jiří Mejzlík (ČSMPS)
 • Marcela Hyklová (ČSNS)
 • Jaromír Němec (ČSTPS)
 • Vladimír Krajíček (ČSZPS)

Sdružené svazy:

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS)

Česká federace Spastic Handicap (ČFSH)

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS)

Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS)

Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS)

Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS)

 

VÝHRADNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER ČPV

PREMIER SPORTS CZ s.r.o.

 

Nepomucká 1347/144, 326 00  Plzeň

Internet: www.premiersports.cz

E-mail: office@premiersports.cz