Zřízení sportovně technických výborů sportů IPC (STVS) má svůj základ v ustanovení čl. XIV. stanov ČPV, který zní:

  1. Sportovně technický výbor sportu (dále také jako „STVS“) je výbor plnící funkci řídícího orgánu jednoho ze sportů IPC a má na národní úrovni stejnou roli, jakou pro mezinárodní úroveň Sport Technical Committee World Para Sport IPC.
  2. STVS jsou zřizovány a o jejich počtu rozhoduje Výkonný Výbor ČPV (dále jen VV ČPV).
  3. VV ČPV je oprávněn zřídit nový STVS v případě, že se některý z dosud neprovozovaných sportů IPC začne nově na území ČR provozovat, a to na reprezentační úrovni.
  4. STVS má minimálně 3 členy, a to na pozicích obdobných jako mají STC World Para Sport v IPC, tj. předseda, vedoucí klasifikací, vedoucí závodů, vedoucí rozhodování závodů a závodních pravidel. Iniciační návrh na seznam členů může dodat gestor paralympijského sportu, a to například z důvodu, že má STK sportu, která umožňuje zastoupení i jiných subjektů. Pokud gestor neučiní návrh složení, který reflektuje zastoupení řádných členů ČPV prokazatelně provozující daný sport na reprezentační úrovni, výkonný výbor ČPV osloví tyto členy se žádostí o kandidaturu člena do STVS.
  5. Člen jednoho STVS nemůže být současně členem v jiném STVS.
  6. Funkční období členů STVS je 4 roky nebo na paralympijské období letních paralympijských her.
  7. Zástupce každé STVS je oprávněn účastnit se zasedání ČS s právem poradním.
  8. Organizační řád STVS vypracovává STVS v součinnosti s orgány a sekretariátem ČPV a schvaluje jej VV ČPV.

Členové STVS – atletika

Jméno a příjmení funkce sportovní svaz
Vojtěch Pavlík předseda Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.
Iva Machová koordinátor rozvoje sportu

koordinátor klasifikací

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.
Jana Rachnevová člen Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s.
Miroslava Sedláčková člen Český svaz zrakově postižených sportovců, z.s.
Martin Zach člen Český PARA sport, z.s.
Petr Vrátil koordinátor soutěží Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.
Aneta Inochovská koordinátor rozvoje sportu

koordinátor soutěží

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.
Roman Suda člen Český paralympijský výbor
Aleš Kisý člen Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.