Od května 2022 probíhají mediální školení pro sportovce, svazy i kluby. Cílem těchto setkání je přiblížit fungování českého mediálního prostředí, naučit se komunikovat s médii a v médiích, reagovat na dotazy reportéra nebo moderátora.

Během prezentace se posluchači dozví, co v oblasti parasportu v médiích dobře funguje, a naopak co média neotisknout nebo neodvysílají. Druhá část prezentace je věnována sociálním sítím.

V praktické části workshopu probíhá nácvik rozhovoru s novinářem (na co si dát největší pozor, jak mluvit k věci, jaké používat argumenty, co novináři prozradit, jak se vypořádat s trémou, jak být uvěřitelný a autentický).

Kontakt pro mediální školení je Tereza Eliášová (eliasova@paralympic.cz).