ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR

Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru byl po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců dne 26. ledna 1994 založen Český paralympijský výbor jako paralelní organizace vůči Českému olympijskému výboru.

Český paralympijský výbor ovlivňuje prostřednictvím sdružených svazů přípravu sportovců na vrcholné světové soutěže.

Jedním z hlavních úkolů Českého paralympijského výboru je zabezpečení důstojné reprezentace České republiky na letních i zimních Paralympiádách, Deaflympiádách (pro neslyšící) a Global Games (pro intelektově znevýhodněné).

Český paralympijský výbor, jako člen Mezinárodního paralympijského výboru, sdružuje jednotlivé svazy postižených sportovců. Zástupci (zpravidla předsedové) jednotlivých svazů tvoří výkonné grémium Českého paralympijského výboru.

Průkopníkem sportu handicapovaných v České republice byl PhDr. Vojmír Srdečný. Zasloužil se o budování systému zdravotní tělesné výchovy v tehdejším Československu. Kladrubské hry, jejichž první ročník se především zásluhou Srdečného uskutečnil již v roce 1948, byly nejen prvními celosvětovými sportovními hrami tělesně postižených sportovců, ale zároveň byly sportovní akcí, která odstartovala cestu k rozvoji sportu handicapovaných v ČR ale i ve světě.

MEZINÁRODNÍ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR

Historie mezinárodního paralympijského hnutí

Sport pro sportovce s handicapem existuje přes 100 let, historicky první sportovní kluby pro neslyšící sportovce se datují k roku 1888.

Rok 1944 – Na základě žádosti britské vlády, založil v roce 1944 Dr. Ludwig Guttmann v nemocnici ve Stoke Mandeville národní centrum pro osoby s poškozením páteře. Guttmann představil sport jako formu zotavení a pomoc v léčbě a rehabilitaci.

29. července 1948 – v Londýně se odehrál zahajovací ceremoniál k olympijským hrám Londýn 1948, ten samý den byly založeny Stoke Mandevillské hry. Jednalo se o první závody pro sportovce s poraněním páteře. Soutěžilo se v lukostřelbě, kde se představilo 14 válečných veteránů a 2 veteránek. Od tohoto data se konaly hry každoročně.

Rok 1952 – Stoke Mandevillských her se zúčastnili i váleční veteráni z Nizozemí a dochází k založení Mezinárodních Stoke Mandevillských her, které se konaly každoročně.

Rok 1960 – Mezinárodní Stoke Mandevillské hry se poprvé uskutečnily v italském Římě, tedy ve stejné zemi a ve stejném městě, jako se konaly olympijské hry. Do historie se následně zapsaly, jako „První Paralympijské hry“, zúčastnilo se jich 400 sportovců z 23 zemí. První zimní paralympijské hry se konaly v roce 1976 ve švédském městě Örnsköldsvik.

Organizace a struktura mezinárodního paralympijského hnutí se stávala více profesionální, což se odrazilo v pokračujícím se zlepšení klasifikačního systému, zvýšení standardů trenérů, trénování, rozhodování a rozhodčích, pokračujících úpravách pravidel v každém sportu, stejně tak ve zvyšujícím se počtu sportovců a zemí, které se účastní paralympijských her.

Organizační struktura také prošla významnými změnami. Do roku 1952 byly Stoke Mandevillské hry organizovány Dr. Guttmannem a zaměstnanci nemocnice. Lékaři, trenéři, fyzioterapeuté a administrátoři rozhodovali o pravidlech, klasifikacích atd.

V roce 1959 byl založen Mezinárodní výbor Stoke Mandevillských her (International Stoke Mandeville Games Committee – ISMGC) který byl od té doby odpovědný za organizaci Her a to až do roku 1972.

Rok 1960 – proběhlo setkání Světové federace veteránů, po které v roce 1961 následoval vznik Mezinárodní pracovní skupiny pro sport osob se zdravotním postižením, jejímž úkolem bylo studium výzev a potřeb ve sportu pro osoby se zdravotním postižením. Úkolem bylo vytvořit organizaci, která by začlenila všechny skupiny se zdravotním postižením.

Rok 1964založení mezinárodní sportovní federace nazvané – ISOD: Mezinárodní sportovní organizace pro osoby se zdravotním postižením.

Zakládajícími organizacemi ISOD byly:

  • CPISRA: Mezinárodní asociace pro sport a rekreaci osob s dětskou mozkovou obrnou (Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association)
  • IBSA: Mezinárodní sportovní federace nevidomých sportovců (International Blind Sports Federation)
  • INAS-FID: Mezinárodní sportovní federace osob s postižením intelektu (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability)
  • IWAS: Mezinárodní sportovní federace vozíčkářů a amputářů (vznikla v roce 2004 spojením ISOD a ISMWSF; International Wheelchair and Amputee Sports Federation)
  • ICSD (dříve CISS): Mezinárodní deaflympijský výbor – členem IOSD/IPC v letech 1986 – 1995 (CISS – Comité International Sports des Sourds, nyní ICSD – International Committee of Sports for the Deaf)

ISOD nabídla příležitosti pro sportovce, kteří se nemohli účastnit her pro sportovce s poškozením páteře (ISMGF), tedy pro sportovce se zrakovým handicapem, pro sportovce s amputací a mozkovou obrnou.

Rok 1972 – došlo k úpravě stanov a vytvoření Mezinárodní federace Stoke Mandevillských her (Stoke Mandeville Games Federation – ISMGF). V roce 1990 se z ISMGF stala Mezinárodní Stoke Mandevillská sportovní federace vozíčkářů (Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation – ISMWSF).

Rok 1976 – Paralympijské hry Toronto 1976 – první účast sportovců se zrakovým handicapem

Rok 1980 – Paralympijské hry Arnhem 1980 – první účast sportovců s mozkovou obrnou.

Cílem ISOD bylo, aby se v budoucnu stala střešní organizací pro všechny handicapované a aby fungovala jako koordinační výbor. Později také ostatní skupiny se zdravotním postižením vytvořil své vlastní mezinárodní sportovní organizace, které pořádali různé soutěže.

Rok 1982 – vznik Mezinárodního koordinačního výboru (ICC) – zakládajícími členy byly ISOD, ISMGF, CPISRA a IBSA. CISS a INAS – FID se k ICC připojily v roce 1986.

Důvodem vzniku organizace bylo zjištění, že je nutné koordinovat jak paralympijské hry, tak i další mezinárodní a regionální závody. Úkolem výboru bylo řídit Paralympijské hry a reprezentovat výše zmíněné organizace v dialogu s Mezinárodním olympijským výborem (IOC) a dalšími mezinárodními organizacemi. Nicméně, členské státy požadovali uvnitř organizace víc národní a regionální zastoupení což vedlo k založení nové organizace.

Na základě dohody s Mezinárodním olympijským výborem se od letních her v Soulu 1988 a zimních her v Alberville 1992, konají paralympijské hry ve stejném městě a na stejných sportovištích, jako olympijské hry.

22. září 1989 – založení Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) se sídlem v Bruggách (Belgie). Mezinárodní paralympijský výbor oficiálně nahradil Mezinárodní koordinační výbor na následujících paralympijských hrách v Barceloně 1992.

K dnešnímu dni jsou čtyři z pěti zástupců původní Mezinárodní sportovní organizace pro osoby se zdravotním postižením (IOSD) členy Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). Jsou jimi: IBSA, CPISRA, INAS a IWAS.

Rok 1995 – CISS vystupuje z IPC

Rok 1999 – IPC otevřelo své nové sídlo v německém Bonnu, kde má sídlo dodnes

Slovo „Paralympic“ symbolizuje slova „parallel“ (z řecké předložky „para“; paralela) a „olympic“, které znázorňuje, jak tyto dvě hnutí existují bok po boku. Slovo „Paralympics“ je používáno jako oficiální termín Her od roku 1988.

Mezinárodní paralympijský výbor je reprezentativním mezinárodním subjektem, který:

  • určuje, dohlíží a koordinuje organizaci paralympijských her, z větší části také mezinárodních a kontinentálních soutěží pro zdravotně postižené sportovce (týká se 10 sportů, které jsou organizovány IPC)
  • prosazuje integraci sportu zdravotně postižených do mezinárodního hnutí nepostižených sportovců při zachování a chránění bezpečnosti a identity zdravotně postižených sportovců
  • pomáhá a podporuje vzdělávací a rehabilitační programy, výzkumy a podpůrné aktivity
  • prostřednictvím sportu usiluje o rozšiřování příležitostí pro zdravotně postižené osoby, tréninkové programy jsou jedním z prostředků ke zvýšení jejich schopností a dovedností

Sluchově postižení sportovci se svým Mezinárodním deaflympijským výborem IDSC (dříve CISS) přes různé snahy nejsou aktuálně sdruženi do Mezinárodního paralympijského výboru, jejich vrcholná akce – Deaflympiáda, dříve Světové hry neslyšících – se koná vždy v lichých letech za Paralympiádami.

Historie her: