ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR

Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru (IPC), Mezinárodního výboru sportů neslyšících (ICSD) a po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců byl dne 26. ledna 1994 založen – jako paralelní organizace vůči Českému olympijskému výboru – Český paralympijský výbor (ČPV).

Hlavním posláním Českého paralympijského výboru je podpora a rozvoj paralympijského hnutí v České republice. ČPV prostřednictvím sdružených sportovních svazů podporuje rozvoj sportu zdravotně postižených, a tím také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců na vrcholné světové soutěže. Jedním z hlavních úkolů Českého paralympijského výboru je zabezpečení důstojné reprezentace České republiky na letních i zimních Paralympijských hrách.

Český paralympijský výbor je členem IPC a v České republice plní funkci národního paralympijského výboru.

Průkopníkem sportu handicapovaných v České republice byl PhDr. Vojmír Srdečný. Zasloužil se o budování systému zdravotní tělesné výchovy v tehdejším Československu. Kladrubské hry, jejichž první ročník se především zásluhou Srdečného uskutečnil již v roce 1948, byly nejen prvními celosvětovými sportovními hrami tělesně postižených sportovců, ale zároveň byly sportovní akcí, která odstartovala cestu k rozvoji sportu handicapovaných v ČR ale i ve světě.

MEZINÁRODNÍ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR

Historie mezinárodního paralympijského hnutí

Sport pro sportovce s handicapem existuje přes 100 let, historicky první sportovní kluby pro neslyšící sportovce se datují k roku 1888.

Rok 1944 – Na základě žádosti britské vlády, založil v roce 1944 Dr. Ludwig Guttmann v nemocnici ve Stoke Mandeville národní centrum pro osoby s poškozením páteře. Guttmann představil sport jako formu zotavení a pomoc v léčbě a rehabilitaci.

29. července 1948 – v Londýně se odehrál zahajovací ceremoniál k olympijským hrám Londýn 1948, ten samý den byly založeny Stoke Mandevillské hry. Jednalo se o první závody pro sportovce s poraněním páteře. Soutěžilo se v lukostřelbě, kde se představilo 14 válečných veteránů a 2 veteránek. Od tohoto data se konaly hry každoročně.

Rok 1952 – Stoke Mandevillských her se zúčastnili i váleční veteráni z Nizozemí a dochází k založení Mezinárodních Stoke Mandevillských her, které se konaly každoročně.

Rok 1960 – Mezinárodní Stoke Mandevillské hry se poprvé uskutečnily v italském Římě, tedy ve stejné zemi a ve stejném městě, jako se konaly olympijské hry. Do historie se následně zapsaly, jako „První Paralympijské hry“, zúčastnilo se jich 400 sportovců z 23 zemí. První zimní paralympijské hry se konaly v roce 1976 ve švédském městě Örnsköldsvik.

Organizace a struktura mezinárodního paralympijského hnutí se stávala více profesionální, což se odrazilo v pokračujícím se zlepšení klasifikačního systému, zvýšení standardů trenérů, trénování, rozhodování a rozhodčích, pokračujících úpravách pravidel v každém sportu, stejně tak ve zvyšujícím se počtu sportovců a zemí, které se účastní paralympijských her.

Organizační struktura také prošla významnými změnami. Do roku 1952 byly Stoke Mandevillské hry organizovány Dr. Guttmannem a zaměstnanci nemocnice. Lékaři, trenéři, fyzioterapeuté a administrátoři rozhodovali o pravidlech, klasifikacích atd.

V roce 1959 byl založen Mezinárodní výbor Stoke Mandevillských her (International Stoke Mandeville Games Committee – ISMGC) který byl od té doby odpovědný za organizaci Her a to až do roku 1972.

Rok 1960 – proběhlo setkání Světové federace veteránů, po které v roce 1961 následoval vznik Mezinárodní pracovní skupiny pro sport osob se zdravotním postižením, jejímž úkolem bylo studium výzev a potřeb ve sportu pro osoby se zdravotním postižením. Úkolem bylo vytvořit organizaci, která by začlenila všechny skupiny se zdravotním postižením.

Rok 1964založení mezinárodní sportovní federace nazvané – ISOD: Mezinárodní sportovní organizace pro osoby se zdravotním postižením.

Zakládajícími organizacemi ISOD byly:

  • CPISRA: Mezinárodní asociace pro sport a rekreaci osob s dětskou mozkovou obrnou (Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association)
  • IBSA: Mezinárodní sportovní federace nevidomých sportovců (International Blind Sports Federation)
  • INAS-FID: Mezinárodní sportovní federace osob s postižením intelektu (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability)
  • IWAS: Mezinárodní sportovní federace vozíčkářů a amputářů (vznikla v roce 2004 spojením ISOD a ISMWSF; International Wheelchair and Amputee Sports Federation)
  • ICSD (dříve CISS): Mezinárodní deaflympijský výbor – členem IOSD/IPC v letech 1986 – 1995 (CISS – Comité International Sports des Sourds, nyní ICSD – International Committee of Sports for the Deaf)

ISOD nabídla příležitosti pro sportovce, kteří se nemohli účastnit her pro sportovce s poškozením páteře (ISMGF), tedy pro sportovce se zrakovým handicapem, pro sportovce s amputací a mozkovou obrnou.

Rok 1972 – došlo k úpravě stanov a vytvoření Mezinárodní federace Stoke Mandevillských her (Stoke Mandeville Games Federation – ISMGF). V roce 1990 se z ISMGF stala Mezinárodní Stoke Mandevillská sportovní federace vozíčkářů (Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation – ISMWSF).

Rok 1976 – Paralympijské hry Toronto 1976 – první účast sportovců se zrakovým handicapem

Rok 1980 – Paralympijské hry Arnhem 1980 – první účast sportovců s mozkovou obrnou.

Cílem ISOD bylo, aby se v budoucnu stala střešní organizací pro všechny handicapované a aby fungovala jako koordinační výbor. Později také ostatní skupiny se zdravotním postižením vytvořil své vlastní mezinárodní sportovní organizace, které pořádali různé soutěže.

Rok 1982 – vznik Mezinárodního koordinačního výboru (ICC) – zakládajícími členy byly ISOD, ISMGF, CPISRA a IBSA. CISS a INAS – FID se k ICC připojily v roce 1986.

Důvodem vzniku organizace bylo zjištění, že je nutné koordinovat jak paralympijské hry, tak i další mezinárodní a regionální závody. Úkolem výboru bylo řídit Paralympijské hry a reprezentovat výše zmíněné organizace v dialogu s Mezinárodním olympijským výborem (IOC) a dalšími mezinárodními organizacemi. Nicméně, členské státy požadovali uvnitř organizace víc národní a regionální zastoupení což vedlo k založení nové organizace.

Na základě dohody s Mezinárodním olympijským výborem se od letních her v Soulu 1988 a zimních her v Alberville 1992, konají paralympijské hry ve stejném městě a na stejných sportovištích, jako olympijské hry.

22. září 1989 – založení Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) se sídlem v Bruggách (Belgie). Mezinárodní paralympijský výbor oficiálně nahradil Mezinárodní koordinační výbor na následujících paralympijských hrách v Barceloně 1992.

K dnešnímu dni jsou čtyři z pěti zástupců původní Mezinárodní sportovní organizace pro osoby se zdravotním postižením (IOSD) členy Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). Jsou jimi: IBSA, CPISRA, INAS a IWAS.

Rok 1995 – CISS vystupuje z IPC

Rok 1999 – IPC otevřelo své nové sídlo v německém Bonnu, kde má sídlo dodnes

Slovo „Paralympic“ symbolizuje slova „parallel“ (z řecké předložky „para“; paralela) a „olympic“, které znázorňuje, jak tyto dvě hnutí existují bok po boku. Slovo „Paralympics“ je používáno jako oficiální termín Her od roku 1988.

Mezinárodní paralympijský výbor je reprezentativním mezinárodním subjektem, který:

  • určuje, dohlíží a koordinuje organizaci paralympijských her, z větší části také mezinárodních a kontinentálních soutěží pro zdravotně postižené sportovce (týká se 10 sportů, které jsou organizovány IPC)
  • prosazuje integraci sportu zdravotně postižených do mezinárodního hnutí nepostižených sportovců při zachování a chránění bezpečnosti a identity zdravotně postižených sportovců
  • pomáhá a podporuje vzdělávací a rehabilitační programy, výzkumy a podpůrné aktivity
  • prostřednictvím sportu usiluje o rozšiřování příležitostí pro zdravotně postižené osoby, tréninkové programy jsou jedním z prostředků ke zvýšení jejich schopností a dovedností

Sluchově postižení sportovci se svým Mezinárodním deaflympijským výborem IDSC (dříve CISS) přes různé snahy nejsou aktuálně sdruženi do Mezinárodního paralympijského výboru, jejich vrcholná akce – Deaflympiáda, dříve Světové hry neslyšících – se koná vždy v lichých letech za Paralympiádami.

Historie paralympijských her