Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru (IPC), Mezinárodního výboru sportů neslyšících (ICSD) a po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců byl dne 26. ledna 1994 založen – jako paralelní organizace vůči Českému olympijskému výboru – Český paralympijský výbor (ČPV).

Hlavním posláním Českého paralympijského výboru je podpora a rozvoj paralympijského hnutí v České republice. ČPV prostřednictvím sdružených sportovních svazů podporuje rozvoj sportu zdravotně postižených, a tím také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců na vrcholné světové soutěže.

Jedním z hlavních úkolů Českého paralympijského výboru je zabezpečení důstojné reprezentace České republiky na letních i zimních paralympiádách.

Český paralympijský výbor je členem IPC a v České republice plní funkci národního paralympijského výboru.

4. prosince 2021 vešly v platnost nové stanovy ČPV, stejný den proběhla první členská schůze a došlo ke zvolení nového vedení ČPV.

Předsedou ČPV je pan Zbyněk Sýkora, 1. místopředsedou je Roman Suda, 2. místopředsedou Dana Selnekovičová.

Dalšími orgány ČPV jsou: Kontrolní a revizní komise a Etická komise.

Český paralympijský výbor zastřešuje přibližně 10 tisíc sportovců, má 18 řádných členů a 6 přidružených.

Řádní členové:

Přidružení členové