Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru (IPC), Mezinárodního výboru sportů neslyšících (ICSD) a po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců byl dne 26. ledna 1994 založen – jako paralelní organizace vůči Českému olympijskému výboru – Český paralympijský výbor (ČPV). Jeho hlavním posláním je podpora paralympijského a deaflympijského hnutí a jejich rozvoj v České republice.

ČPV prostřednictvím sdružených sportovních svazů podporuje rozvoj sportu zdravotně postižených, a tím také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců na vrcholné světové soutěže.

Jedním z hlavních úkolů Českého paralympijského výboru je zabezpečení důstojné reprezentace České republiky na letních i zimních paralympiádách a deaflympiádách a na Global Games pro mentálně postižené sportovce.

Český paralympijský výbor je členem IPC a v České republice plní funkci národního paralympijského výboru.

ČPV ve svých aktivitách navazuje na činnost Unie zdravotně postižených sportovců ČR a při zajišťování státní reprezentace úzce spolupracuje s orgány státní správy a případně i dalšími subjekty. Výhradním marketingovým partnerem ČPV je od roku 2006 společnost Premier Sports CZ.

4. prosince 2021 vešly v platnost nové stanovy ČPV, stejný den proběhla první členská schůze a došlo ke zvolení nového vedení ČPV.

Předsedou ČPV je pan Zbyněk Sýkora, 1. místopředsedou je Roman Suda, 2. místopředsedou Dana Selnekovičová.

Dalšími orgány ČPV jsou: Kontrolní a revizní komise a Etická komise.

Český paralympijský výbor zastřešuje přibližně 10 tisíc sportovců, má 18 řádných členů .

Jsou to:

Česká asociace basketbalu na vozíku, z. s.

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.

Český badmintonový svaz, z.s.

Česká federace Spastic Handicap, z.s.

Česká jezdecká federace

Český lukostřelecký svaz

Český PARA sport

Český ragbyový svaz vozíčkářů, z.s.

Český svaz curlingu z.s.

Český svaz cyklistiky, z.s.

Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s.

Český svaz teakwondo, z.s.

Český svaz zrakově postižených sportovců, z.s.

Český tenisový svaz vozíčkářů

Česká triatlonová asociace

Český veslařský svaz

Český volejbalový svaz