Český paralympijský výbor si je vědom, že někteří naši členové jsou k dnešnímu dni ve velmi složité situaci díky absenci financování ze strany NSA pro zajištění sportovní reprezentace ZPS. Na základě požadavku několika z nich, jsme se rozhodli pomoci tomu, aby byla eliminována možnost neúčasti českých reprezentantů parasportovců na vrcholných akcích jejich sportu.
ČPV přichází s nabídkou finanční zápůjčky, dle níže uvedené specifikace:
  • možnost požádat má sdružený subjekt ČPV (řádný člen i přidružený člen)
  • půjčka má pomoci zajistit účast parasportovců na vrcholných akcích (MS, ME, SP nebo EP), pokud je tato účast ohrožena absencí financí z dotačního titulu Výzva Parasport Reprezentace ZPS 2022
  • půjčka je krátkodobá a bezúročná
  • půjčka musí být vrácena do 30 dnů poté, co NSA vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace Parasport Reprezentace ZPS 2022
  • maximální výše podpory pro jednoho člena je 300 000 Kč
  • zápůjčky budou řešeny podle pořadí doručení požadavku a to do doby, kdy nebude vyčerpán limit 2 000 000 Kč
Bližší detaily naleznete ve smlouvě o zápůjčce.
Žádosti o zápůjčku prosím zasílejte výhradně na e-mail generálního sekretáře, Mgr. Miroslava Šperka sperk@paralympic.cz

Finanční situace ČPV, jejíž dotační titul na provoz stále nebyl Národní sportovní agenturou vyhodnocen a vyplacen, je rovněž velmi složitá. Požádali jsme proto Český olympijský výbor o krátkodobou půjčku 2 000 000 Kč pro účely pomoci našim členům a jejich parasportovcům.

Věříme, že tato forma podpory pomůže eliminovat složitou situaci financování sportů v kombinaci s „pocovidovým“ návratem ke sportování, které v roce 2022 nastalo.