Sportovně technické výbory sportů (STVS) zřizuje VV ČPV na základě Statutu STVS.

STVS je zřízen a rušen výkonným výborem ČPV (VV) u sportů, kde je ČPV členem mezinárodní organizace zastřešující daný sport.

STVS je řídícím orgánem sportu.

STVS jsou složeny ze zástupců organizací, které tento sport na území ČR provozují anebo gestorů ustanovených Národní sportovní agenturou (NSA) pro daný sport.

STVS se zřizují pouze u sportu, který je v ČR aktuálně provozován na úrovni reprezentační činnosti a má gestora ustanoveného NSA.

Každý STVS má od výkonného výboru (VV) ČPV mandát k tomu, aby sport, který řídí, byl zcela v jeho gesci v rozsahu činností popsaných v tomto statutu.

O složení členů každé STVS rozhoduje VV z řad kandidátů nominovaných gestory pro daný sport, organizacemi provozujícími daný sport na území ČR nebo jednotlivými členy VV, pokud by počet kandidátů nedosahoval min. počtu členů STVS. Min. počet členů každé STVS je 3, nicméně s ohledem na počet nominovaných kandidátů může VV rozhodnout o vyšším počtu.

Členové STVS – boccia

Jméno a příjmenífunkcee-mail
Jana Kulířovápředsedakulirova@paralympic.cz
Pavla Přistoupilováčlenpristoupilova@spastic.cz
Daniel Santiničlenpredseda@spastic.cz
Kateřina Šajnarováčlenkaterina.sajnarova@seznam.cz
Pavla Vrbováčlenvrbova.pavla@gmail.com