Česká paralympijská je oficiální marketingovou agenturou Českého paralympijského výboru, zajišťuje mediální prezentaci partnerů, ochraňuje paralympijskou symboliku na území České republiky a podílí se na zajištění účasti Českého paralympijského týmu na paralympijských hrách.

Předmětem činnosti České paralympijské (ČeP) jsou obchodní, marketingové a reklamní aktivity. ČeP vytváří stabilní partnerství s finančně silnými společnostmi a směrem k těmto partnerům realizuje smluvní závazky. Díky prostředkům partnerů Českého paralympijského výboru se podílí na zajištění účasti Českého paralympijského týmu na paralympijských hrách včetně materiálního zabezpečení přípravy.

Česká paralympijská je pověřena ochranou paralympijské symboliky na území České republiky. Dbá na ochranu práv Českého paralympijského výboru, ale i partnerů Českého paralympijského týmu. Zajišťuje sportovní, společenské a propagační akce a tiskové konference pro Český paralympijský výbor. Vyhledává partnery a dodavatele pro Český paralympijský tým, připravuje pro ně nabídky a sjednává smlouvy.

Česká paralympijská s.r.o. byla založena roku 2008.

Kontakt:

Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 28249160

ID datové schránky: 3v5xhbt

Spisová značka: C 135253, u MS v Praze

tel.: +420 777 278 802