Rada sportovců je poradním orgánem vedení Českého paralympijského výboru (dále jen ČPV), který je začleněn do stanov ČPV a jejím úkolem je prezentovat návrhy sportovců směrem k členské základně.

Sportovci mohou kontaktovat radu sportovců na e-mailu: sportovci@paralympic.cz

Rada sportovců ČPV

Složení rady sportovců ČPV:

JménoFunkceKontaktSport
Vendula Duškovápředsedkyněvendyduskova@seznam.czplavání
Patrik Hetmerčlenpatrik.hektak@post.czalpské lyžování
Pavel Kubeščlenkubes29@centrum.czpara hokej
Arnošt Petráčekčlenarny.petracek@gmail.complavání
Jiří Suchánekčlensuchy.i@centrum.czstolní tenis
Michal Vápenkačlenvapno@seznam.czpara hokej

 

Statut rady sportovců

I. Rada sportovců je poradním orgánem vedení Českého paralympijského výboru (dále jen ČPV), který je začleněn do stanov ČPV a jejím úkolem je prezentovat návrhy sportovců směrem k členské základně.

 1. Rada sportovců ČPV (dále jen „RS“) je orgán ČPV, jehož cílem je zabezpečit úzkou spolupráci a provázanost sportovců s činností ČPV.
 2. RS sestává ze 6 členů – aktivních sportovců, kteří se v roce volby účastní paralympijských her.
 3. Členové RS budou tři sportovci zastupující zimní para sporty, kteří budou voleni v rok konání zimních paralympijských her, a tři sportovci zastupující letní para sporty, kteří budou voleni v rok konání letních paralympijských her.
 4. Funkčním období člena RS jsou 4 roky, přičemž po každých paralympijských hrách si RS v novém složení zvolí ze svého středu předsedu.
 5. Členy do RS nominují řádní členové z řad aktivních sportovců, kteří v daný paralympijský rok byly nominování na paralympijské hry a těchto her se také účastnili. Každý řádný člen ČPV má právo na každé volby nominovat jednoho člena RS. Členství v RS může být i opakované, pokud se sportovec účastnil her, po kterých se koná volba členů RS.
 6. Členy RS volí sportovci na příslušných paralympijských hrách, případně nejpozději do dvou měsíců ode dne skončení příslušných paralympijských her. Podrobnosti o volbě členů RS stanoví Jednací a volební řád ČS.
 7. RS si ze svého středu zvolí předsedu. Předseda RS má právo účasti na jednání VV a ČS a na jednáních jiných orgánů, komisí a skupin zřízených v rámci ČPV. V případě rovnosti hlasů při přijímání rozhodnutí RS má rozhodující hlas předseda RS.
 8. První organizační řád RS vydává VV. Jakmile bude obsazení RS sportovci zvoleno, je RS oprávněna si změnit či upravit svůj organizační řád.
 9. RS je oprávněna předkládat návrhy VV, ČS a dalším orgánům zřízeným v rámci ČPV, a tyto orgány jsou povinny návrhy RS projednat a výsledek projednání zachytit v zápisu z jednání příslušného orgánu ČPV.

II. Činnost RS ČPV

 1. Aktivní podíl na chodu ČPV prostřednictvím členské schůze ČPV a VV ČPV.
 2. Poradní role v otázkách potřeb sportovců během konání PH a dalších akcích v gesci ČPV.
 3. Reprezentace a podpora sportovců, ochrana jejich práv a oprávněných zájmů v rámci ČPV.
 4. Sdílení informací a obousměrná komunikace mezi sportovci a vedením ČPV. Prevence negativních jevů ve sportu v ČR – šikany, zneužívání.