Arbitrážní komise Českého paralympijského výboru (AK) je nezávislý rozhodčí orgán, který rozhoduje o:

  • odvoláních proti rozhodnutím disciplinárních orgánů sportovních spolků zastřešujících paralympijské sporty v antidopingovém řízení, pokud nemá tuto pravomoc jiný subjekt,
  • sporech mezi členy ČPV, pokud se předmět sporu vztahuje k paralympijským hrám nebo činnosti a fungování ČPV,
  • sporech mezi Českým paralympijským výborem a jeho jednotlivými členy,
  • sporech mezi sportovci a jednotlivými členy ČPV. Každý člen ČPV může ve svých stanovách podřídit rozhodování sporů se sportovci kompetenci AK, nebo může sportovec a člen ČPV uzavřít smlouvu o tom, že jejich spor rozhodne AK.
JménoFunkce
Michal StarkPředseda
Mgr. Marek Hejduk
JUDr. Barbora Šnáblová, LL.M.

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Šperk, sperk@paralympic.cz

Návrh na zahájení řízení:

Řízení arbitrážní komise se zahajuje na návrh, který může podat člen ČPV nebo sportovec. Návrh musí obsahovat:

  • označení účastníků, tj. navrhovatele a odpůrce,
  • popis dosavadního průběhu sporu,
  • označení a předložení důkazů k prokázání skutečností v návrhu uvedených,
  • návrh, jak má komise v řízení rozhodnout,
  • kopii dokladu o uhrazení poplatku za podání návrhu.

Návrh se podává na adresu ČPV nebo elektronicky na sperk@paralympic.cz.

Podání návrhu podléhá poplatku ve výši 1.000 Kč za každého navrhovatele. Poplatek musí být uhrazen na č. účtu 999222222/0800.

Statut AK naleznete na stránce důležité dokumenty.