Členské svazy mají možnost získat fotografie z paralympijských her a dalších vrcholných nebo společenských akcí, které jsou majetkem Českého paralympijského výboru. Tyto fotografie ČPV poskytne na vyžádání členského svazu, který v žádosti uvede:

  • Jméno konkrétního sportovce ze svého svazu a událost, ze které fotografie chce
  • Účel využití fotografií
  • Počet fotografií, které požaduje (maximálně 10 kusů na sportovce nebo tým)

Povinností příjemce fotek je uvedení zdroje – Český paralympijský výbor. Daný svaz pak musí zajistit, že fotky budou využity pouze na aktivity, které popsal v žádosti (popř. požádá o další schválení).

Žádosti zasílejte na: office@paralympic.cz