Zřízení sportovně technických výborů sportů IPC (STVS) má svůj základ v ustanovení čl. XIV. stanov ČPV, který zní:

  1. Sportovně technický výbor sportu (dále také jako „STVS“) je výbor plnící funkci řídícího orgánu jednoho ze sportů IPC a má na národní úrovni stejnou roli, jakou pro mezinárodní úroveň Sport Technical Committee World Para Sport IPC.
  2. STVS jsou zřizovány a o jejich počtu rozhoduje Výkonný Výbor ČPV (dále jen VV ČPV).
  3. VV ČPV je oprávněn zřídit nový STVS v případě, že se některý z dosud neprovozovaných sportů IPC začne nově na území ČR provozovat, a to na reprezentační úrovni.
  4. STVS má minimálně 3 členy, a to na pozicích obdobných jako mají STC World Para Sport v IPC, tj. předseda, vedoucí klasifikací, vedoucí závodů, vedoucí rozhodování závodů a závodních pravidel. Iniciační návrh na seznam členů může dodat gestor paralympijského sportu, a to například z důvodu, že má STK sportu, která umožňuje zastoupení i jiných subjektů. Pokud gestor neučiní návrh složení, který reflektuje zastoupení řádných členů ČPV prokazatelně provozující daný sport na reprezentační úrovni, výkonný výbor ČPV osloví tyto členy se žádostí o kandidaturu člena do STVS.
  5. Člen jednoho STVS nemůže být současně členem v jiném STVS.
  6. Funkční období členů STVS je 4 roky nebo na paralympijské období letních paralympijských her.
  7. Zástupce každé STVS je oprávněn účastnit se zasedání ČS s právem poradním.
  8. Organizační řád STVS vypracovává STVS v součinnosti s orgány a sekretariátem ČPV a schvaluje jej VV ČPV.

Členové STVS – plavání

 

Jméno a příjmení funkce e-mail
Štěpán Cagaň předseda
koordinátor klasifikací
koordinátor organizace soutěží
cagan@ceskeparaplavani.cz
Jan Nevrkla koordinátor rozvoje sportu nevrkla@ceskeparaplavani.cz
Alžběta Řehořková koordinátor reprezentace
koordinátor antidopingu
a.rehorkova@ceskyparasport.cz
Radka Kučírková ekonomický koordinátor kucirkova@ceskyparasport.cz
Štěpánka Řehořková koordinátor klubů rehorkova@skkv.cz
Jan Janoušek člen janousek@k-cb.cz
Jan Sommer člen sommer@sk-kb.cz
Andrea Věnseková člen vensekova.andrea@seznam.cz
Matěj Palatý člen matej.palaty@csmps.cz
Miroslav Šperk člen sperk@paralympic.cz