Deaflympijské hry na Tchaj-wanu nepřinesly jen sportovní úspěchy české výpravy, ale velkého ocenění se dostalo i mediální kampani, kterou k této příležitosti vytvořila již tradičně firma MARK/BBDO. V prestižní soutěži Louskáček 2009 se spoty vysílané na Českém rozhlase umístily na stříbrné pozici. Soutěž je každoročně pořádána společností Art Directors Club České republiky. Ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur a Asociací producentů v audiovizi.

Pod následujícími odkazy najdete ukázky rozhlasových i televizních spotů, billboardů, city light vitrín a novinových inzerátů:

Rozhlasové spoty (mp3): Hymna (1,2 MB) Potlesk (1,2MB)

Televizní spoty (mpg): Časomira (2,5MB) TV spot (4MB) Kvíz (2MB)

Billboard (pdf): Cyklista (2MB)

City-light (pdf): Cyklista (1MB)

Novinový inzerát: Novinová inzerce (3MB)