Světová antidopingová agentura (WADA) zveřejnila seznam zakázaných látek a metod pro rok 2020. Seznam, který byl schválen výkonným výborem agentury (ExCo) dne 23. září 2019, vstoupí v platnost dne 1. ledna 2020.

Seznam, který je jednou ze šesti mezinárodních norem, které jsou povinné pro všechny signatáře světového antidopingového kodexu, určuje, jaké látky a metody jsou zakázány jak v přímo v rámci soutěží, tak mimo ni, a které látky jsou zakázány pro konkrétní sporty.

Generální ředitel WADA Olivier Niggli řekl: „Seznam je každoročně aktualizován a prochází rozsáhlým konzultačním obdobím se širokou škálou zúčastněných antidopingových stran z celého světa. Jedná se o velmi komplexní proces, jehož cílem je zajistit, aby nové látky a metody s dopingovým potenciálem – které jsou buď v současnosti na trhu, nebo v některých případech stále v klinickém vývoji – byly zahrnuty do seznamu. To nám pomáhá chránit nejen integritu sportu, ale i zdraví sportovců po celém světě.“

Více k tématu antidopingu pro rok 2020 naleznete zde.

Zdroj: WADA