I letos pořádá Český svaz neslyšících sportovců ve spolupráci s FTK UP v Olomouci lyžařský kurz/nábor pro malé děti (do 9 let) se sluchovým postižením v lyžařském areálu Kouty (malé děti budou jezdi v areálu Kareš, ty větší na K3), Loučná nad Desnou. Tato spolupráce se pyšní dlouholetou tradici.

ČSNS realizuje uvedený kurz jako „hledání talentů“ a zájem bývá velký. Kapacita je ovšem omezena. Letos se počítá s účastí osmi dětí, kterým se bude věnovat také sluchově handicapovaný trenér/závodník jako poradce. S dětmi budou pracovat studenti z oboru Aplikované pohybové aktivity, oboru Tělesné výchovy se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku navazujícího magisterského studia, kteří mají tento „lyžák“ zařazený do programu.

Studenti nebudou pracovat pouze s dětmi se sluchovým postižením, nýbrž svůj lyžařský um budou předávat i dětem s postižením zraku nebo postižením mentálním a tělesným. Souběžně se uskuteční i kurz monoski. Vzhledem k faktu, že tento kurz je svým způsobem ojedinělý i v rámci evropských měřítek, mají jej zapsáni i studenti Erasmu, kteří studují na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Paralelně bude v Koutech ještě jiná skupina dětí se sluchovým postižením. Jsou to dřívější účastníci, kteří prošli „náborovým“ kurzem a již se účastní závodů v intaktní populaci. Mezi nimi bude přítomen i profesionální trenér.

Obě skupiny – začátečníci i pokročilí – budou mít na místě své rodiče, bez jejichž podpory by děti lyžovat a závodit nemohly.

Termín lyžařského soustředění: 26. až 29. ledna 2020 (příjezd 25. ledna).

Zdroj a foto: Svatava J. Panská