Akreditace na počty: probíhá od 10. května do 26. července 2019:

  • Akreditace, které administruje ČPV: prosím kontaktujte office@paralympic.cz pro více informací
    • píšící novináři
    • fotografové
  • z důvodu administrace prosím kontaktujte ČPV do 1. července 2019 – termín přijetí vyplněných podkladů je do 10. července 2019
  • akreditace na počty je uzavřená (i přes odložení her)

 

  • Akreditace pro zástupce TV a rádií, kteří nemají vysílací práva:

 

  • Akreditace pro zástupce TV a rádií, kteří mají vysílací práva na Tokyo 2020: akreditace probíhá prostřednictvím IPC – prosím, kontaktujte přímo alexis.vapaille@paralympic.org

 

Akreditace na jména: probíhá od října 2020 do 14. května 2021

  • ČPV bude administrovat akreditace píšících novinářů a fotografů, kteří byli nahlášeni v akreditacích na počty