Boccia je sport, který na mezinárodním poli hrají sportovci, kteří jsou z důvodu svého postižení na vozíku a je jedním ze dvou sportů, které nemají ekvivalent na olympijských hrách (druhým sportem je Goalball).

Bocciu hrají jednotlivci, páry nebo týmy se třemi hráči. Všechny disciplíny hrají zároveň ženy i muži.

Boccia je hra o strategii a přesnosti, cílem hry je umístit kožené míčky, červené nebo modré, co nejblíže cílovému bílému míčku (jack). Každý hráč má šest míčků na „end“ a každý „end“ je limitován časem, hraje se na čtyři endy (týmy na šest endů). Vítězem je hráč, nebo tým, jejichž míčky jsou umístěny nejblíže k bílému míčku.

Pro závodní účely jsou sportovci klasifikováni do tříd dle jejich typu postižení.

Klasifikační třídy:

  • BC1 – hráči v této třídě hází míček rukou nebo nohou. Mohou při soutěži využít asistenta, který se nebude pohybovat v hracím sektoru závodníka, asistent může upravovat nebo stabilizovat hrací židli a při požádání podat hráči míček.
  • BC2 – hráči v této třídě hází míček rukou a nemohou využívat asistenty
  • BC3 – hráči v této třídě mají velmi závažné lokomotorické dysfunkce všech končetin. Hráči v této třídě mají omezenou motorickou funkci rukou (úchop nebo odhod) i přesto, že mohou hýbat rukou (rukama). Mohou využít pomocné zařízení – rampu a mohou využít pomoc asistenta; asistenti musí být zády k hřišti a nesmí se dívat do hracího pole.
  • BC4 – hráči v této třídě mají velmi závažné lokomotorické dysfunkce všech končetin a špatnou kontrolu pohybu trupu. Mohou mít dostatečnou zručnost hodit míček do hřiště. Hráči nemohou využít pomoc asistentů.

Jak začít – Kontakt na svazy provozující bocciu:

Historie:

Boccia se poprvé představila na paralympijských hrách v roce 1984 (New York, USA).

Odkazy:

Video:

Rio 2016

   

Londýn 2012

Peking 2008