Zájem médií o akreditaci na paralympijských hrách se v posledních letech neustále zvyšuje. Mezinárodní paralympijský výbor (dále jen MPV) očekává do Paříže ještě větší zájem a z tohoto důvodu poprvé přistupuje k přidělování akreditací na základě kvót pro každou zemi.

Maximální počet akreditovaných zástupců médií bude 2 300 osob

Mezinárodní paralympijský výbor bude udělovat akreditace Mezinárodním novinářským agenturám a Vysílacím společnostem, které nemají vysílací práva (TV a rádio), zbylé akreditace budou přiděleny národním paralympijským výborům (dále jen NPV) na základě kvót.

Akreditace pro zástupce TV a rádií, kteří nemají vysílací práva:

Akreditace pro píšící novináře a fotografy:

 • akreditace probíhají prostřednictvím Českého paralympijského výboru
 • Český paralympijský výbor obdrží na konci března 2023 od MPV kvótu na počet akreditací možných pro PH Paříž 2024
  • Kvóty vychází z počtu akreditací médií na minulých hrách (2012, 2016 a 2020), počtu sportovců každého NPV (celkového počtu sportovců, počtu sportů a medailí) a regionální vzdálenosti
  • Přidělené kvóty nebude možné změnit před akreditací na počty – NPV může případně požádat o navýšení a zařadit média na čekací listinu

Kategorie akreditací pro národní paralympijské výbory:

 • E – píšící novináři
 • NPC E – zástupci médii NPV
 • EP – fotografové
 • Es – píšící novináři zaměřeni primárně na sport
 • EPs – fotografové zaměřeni primárně na sport
 • ET – techničtí pracovníci

Akreditace na počty:

Termín přihlášek pro pořadatele: 21. červen 2023

 • Zájemci o akreditace pro píšící novináře a fotografy prosím kontaktujte office@paralympic.cz nejpozději do 5. června 2023

Akreditace na jména: 15. května 2024

 • ČPV bude moci administrovat akreditace píšících novinářů a fotografů, kteří byli nahlášeni v akreditacích na počty

Akreditace pro zástupce TV a rádií, kteří mají vysílací práva na Paříž 2024: prosím kontaktujte přímo MPV – broadcast@paralympic.org nejpozději do 31. května 2023