Paralympijská výzva vznikla jako iniciativa v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj, která si klade za cíl přivést do projektu více handicapovaných dětí. Toho chceme dosáhnout systematickou a cílenou kampaní ve školách se speciálním vzdělávacím programem (dříve speciální školy).

Motivační kartičky ambasadorů Paralympijské výzvy – buď jako Lenka Matoušková!

Co je nového? Odstartoval pátý ročník Paralympijské výzvy

Cílem paralympijské výzvy je posílit povědomí o sportu handicapovaných – informovat o možnostech sportování, propagovat přirozený zdravý životní styl a nasměrovat tak ke sportování co nejvíce dětí ze škol se speciálním vzdělávacím programem. V dlouhodobém horizontu se Paralympijská výzva snaží podpořit paralympijské hnutí skrze mladé talenty – nadané děti jsou nasměrovány na lokální sportovní kluby či přímo na svazy s ohledem na daný druh postižení.

Vzhledem k mnoha druhům handicapu není cílem Paralympijské výzvy poměřovat studenty škol mezi sebou, ale důraz je kladen především na sportovní pokrok a vývoj schopností jednotlivých studentů s ohledem na jejich postižení.

Hlavní cíle Paralympijské výzvy:

  • Přivést handicapované děti k pohybu, ke sportu jako takovému
  • Na základních školách se speciálním vzdělávacím programem rozšířit povědomí o možnostech sportování a propagovat přirozený zdravý životní styl
  • Prezentovat paralympijské hnutí a sport handicapovaných na školách
  • V dlouhodobém horizontu podpořit paralympijské hnutí skrze mladé talenty

Více informací o Paralympijské výzvě naleznete zde.

Pro přímou registraci školy do projektu klikněte zde.

Partnery Paralympijské výzvy jsou ČEPS a Nadace ČEZ.

Realizované Sportovní dny Paralympijské výzvy, rok 2020

HRADEC KRÁLOVÉ, 5. ÚNORA 2020

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Hradec Králové, Štefánikova 549

KAMENICE, 9. ZÁŘÍ 2020

Základní škola Olešovice, Ringhofferova 436

IVANČICE, 10. ZÁŘÍ 2020

Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, ul. Široká 484/42

BRNO, 11. ZÁŘÍ 2020

Základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné Brno, Kamenomlýnská 2

Kladno, 12. ŘÍJNA 2020

Základní škola a mateřská škola Korálek Kladno, Pařížská 2199

ČESKÝ BROD, 11. PROSINCE 2020

Základní škola a Praktická škola Český Brod, Žitomířská 1359